اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشدرشته هاي پزشكي

اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشدرشته هاي پزشكي  . اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي 1403-1402. تا ساعاتی دیگر انجام میشود.…
بیش تر بخوانید

فرصت مجددثبت نام درآزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی۱۴۰۲

فرصت مجددثبت نام درآزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی۱۴۰۲ مهلت مجدد ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی و دکتری تخصصی پژوهشی- فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت…
بیش تر بخوانید
فهرست