اولین آزمون آزمایشی در رشته های فناوری تصویربرداری پزشکی، فیزیک پزشکی و رادیوبیولوژی

جمعه 9 مهر ماه ساعت 14 برگزار خواهد شد.

(لینک ورود به ازمون بعد از اتمام تایمر پایین فعال میگردد)

2021/10/01 14:00:00
فهرست